Moje kniha
     

SKIP

Nárdoní knihovna

Státní technická knihovna

Ptejte se knihovny
Ptejte se knihovny

Nejoblíbenější kniha obyvatel České republiky

V anketě bylo odevzdáno 93 252 hlasů.

Další výsledky ankety o nejoblíbenější knihu českých čtenářů

Do ankety "Moje kniha" se zapojilo přes 93 000 obyvatel České republiky, což je pouze cca 1% veškerého obyvatelstva naší malé země. Na druhé straně snese tento počet srovnání s účastí veřejnosti v obdobných anketách v jiných zemích - ve Velké Británii (59 mil. obyvatel) hlasovalo 750 000 lidí, v Německu (82,5 mil. obyvatel) hlasovalo 250 000 lidí. Obě zahraniční ankety byly primárně organizovány televizními stanicemi. Britskou anketu "The Big Read" organizovala BBC a propojila ji s řadou televizních a rozhlasových pořadů, viz http://www.bbc.co.uk/arts/bigread/. Německou anketu "Das Grosse Lesen" iniciovala televizní stanice ZDF, viz http://www.zdf.de/ZDFde/inhalt/7/0,1872,2181735,00.html . V českém prostředí se nepodařilo získat zájem televizních stanic. Sběr hlasů byl organizován především knihovnami, velký význam mělo hlasování přes webovou stránku www.mojekniha.cz , které bylo zahájeno 1. března s vazbou na akci Březen - Měsíc internetu. Hlasování podpořila i knihkupectví, školy a také některé internetové literární časopisy a zpravodajské servery.

V anketě se objevilo více než 12 000 titulů knih. První 204 tituly, které tvoří jádro nejoblíbenějších knih, získaly 47 000 hlasů. To současně znamená, že druhá polovina hlasujících dává přednost jiné knize, zcela mimo tuto skupinu nejoblíbenějších. Celkem 6748 titulů (tj. více než 50%) se v anketě objevilo pouze s jedním hlasem. Anketa tedy potvrdila, že vedle intenzivního zájmu populace o určité knižní tituly jsou čtenářské zájmy neobyčejně pestré - asi tak, jako je literatura sama.

Hlasování probíhalo v konkrétním čase a konkrétní společenské situaci. Kdyby proběhlo před 5 léty, pozice na prvních místech by byly obsazeny zcela jistě jinak. To platí především ve vztahu k titulům, které za svou popularitu vděčí i masivní mediální kampani (Harry Potter, Pán prstenů).

V české anketě se objevily hlasy pro 148 titulů, které se ve Velké Británii umístily mezi první dvoustovkou nejoblíbenějších knih. Z toho 44 tituly z Británie patří i v Česku do dvoustovky nejoblíbenějších. Obdobná je i vazba na německou anketu, která zveřejnila sto nejoblíbenějších titulů. Z této stovky se 62 tituly objevily i v české anketě a z toho 28 titulů se umístilo v první české dvoustovce.

Výsledky v České republice se tedy příliš výrazně neliší od výsledků hlasování v dalších zemích. Znamená to, že náš obecný čtenářský vkus není výrazně jiný, než vkus v ostatních zemích, ať už si o něm myslíme cokoliv. Pokud by ovšem hlasovali ti, kteří se podobných anket neúčastní nikdy, ať už ze zásady (?) nebo z jiných důvodů, mohly by výsledky být možná zcela jiné… Shodné tituly oblíbených knih nedokládají jenom silnou globalizaci literatury a čtenářských zájmů, ale také velmi aktivní politiku českých nakladatelů a překladatelů, neboť český čtenář má k dispozici podstatnou část literatury, která je "oblíbená" i v jiných částech světa.

Uvedené tituly 204 nejoblíbenějších knih svědčí o tom, že přece jen nejraději máme literaturu domácí, tedy českou. Mezi nejoblíbenějšími 204 knihami je jich česká necelá polovinu (43 %) a hlas jí dalo 37% hlasujících; americké knihy tvoří 19% z nejoblíbenějších 204 titulů a své hlasy jim dalo 13% účastníků ankety; britskou literaturu zastupovalo 13% titulů a hlasovalo pro ně 31% respondentů (tady je snad nejpatrnější vliv prvních dvou míst knižních hitů); za zmínku stojí ještě obliba literatury německé a francouzské (7% titulů a 5% hlasů). Na zbytek světa zbývá dohromady 11% titulů a 9% hlasů) - vše názorněji ilustrují přiložené grafy.

Z ankety o nejoblíbenější knihu se dá usuzovat rovněž na oblibu autora, i když o oblíbených autorech se primárně nehlasovalo. Na základě odevzdaných hlasů pro jednotlivé tituly, byl sestaven seznam 200 nejoblíbenějších autorů. Snadno zjistíte, že největší je počet autorů českých (35%), kteří získali celkem 22938 hlasů, dále britských (28% a 16911 hlasů), amerických (15% a 9343 hlasů), zhruba stejně jsou na tom autoři němečtí a francouzští (5% titulů a 3051, resp. 2838 hlasů). Ostatní autoři jsou v prvních dvou stovkách zastoupeni pouhými 9%, a to od 990 hlasů pro švédské knihy po 72 hlasů pro knihy dánské. Otázku ,,proč je nám bližší britská literatura než literatura blízkých zemí střední Evropy", případně "proč dáváme přednost švédské literatuře před dánskou", by asi dokázal zodpovědět zcela jiný sociologický výzkum, kterým tato anketa rozhodně nechtěla být.

Zřejmě největším překvapením ankety pro mnoho lidí byla popularita titulů autorky literatury pro mládež Lenky Lanczové, která se z pohledu ankety může těšit titulem nejoblíbenější české autorky. Její umístění je zajímavé i z toho hlediska, že se jedná o autorku, která je na rozdíl od jiných současných populárních spisovatelů (například M. Vieweg, H. Pawlovská) mediálně zcela neznámá. Její popularita není podpořena ani filmovou dramatizací jejích knih, jak je tomu například u K. Legátové, ani zařazením na seznamy povinné četby (např. Memento R. Johna). Umístění knih L. Lanczové ukazuje, že moc médií, ačkoliv mohou čtenářské zájmy výrazně ovlivnit, není vždy absolutní a že skutečné čtenářské zájmy se někdy prosazují jinými cestami.

Výsledky, které zveřejňujeme dnes, nejsou ještě zdaleka poslední zprávou o anketě Moje kniha. "Čištění" vzniklé databáze, v níž se objevují tisíce známých i neznámých autorů i literárních děl, je pro malou skupinku lidí, kteří tuto práci provádějí mimo rámec svých pracovních povinností, přece jen dosti náročné, zvláště pokud jde o identifikaci správného znění jmen i titulů a jejich sjednocení. Také vyznání účastníků ankety jsou natolik zajímavá, že bychom jimi chtěli co nejvíce obohatit suchou řeč čísel. Tato vyznání totiž často přesně vystihují to, oč v naší anketě šlo především - o sdílení radosti z četby, z uměleckého zážitku, ze společné záliby. Samozřejmě je však nutné tato často obsáhlá vyznání přepsat z papírové podoby do elektronického tvaru - a i to bude nějakou dobu trvat. Možná však bude právě toto "etapové" zveřejňování výsledků dobrým důvodem k častějšímu navštěvování stránky www.mojekniha.cz

A ještě několik slov závěrem: věřili jsme a věříme, že anketa přinese všem, kteří se o ní dozvědí, také něco nového: inspiraci pro četbu třeba dosud neznámých autorů či děl; poznání, že i jiným lidem se líbí to, co mně, nebo naopak že mnoho jiných lidí má zcela jiné literární zájmy a že bych i já mohl/a zkusit podívat se na svět a četbu jejich očima... Pokud se nám to podařilo, a také pokud jste se při vyplňování nebo při čtení výsledků alespoň na chvíli potěšili, byla anketa zcela jistě úspěšná. Jakékoliv vaše názory na anketu uvítáme na níže uvedených kontaktech a ty nejzajímavější rovněž zveřejníme.

Kontakt k bližším údajům:
Vít Richter, vit.richter@nkp.cz, mobil 603 223 627
Zlata Houšková, zlata.houskova@nkp.czmobil 603 844 932

Nejoblíbenější knihy dle národnosti autora (graf)

Loga ankety ke stažení - .tiff (1 MB), .jpg (6 kB), malé logo .gif (2 kB)

PARTNEŘI

Kanzelsberger

Kosmas.cz

Knihservis

iliteratura

Český rozhlas

www.navysokou.cz

Podzimní knižní trh

Česká literatura na internetu

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo)
podléhá licenci

Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported

14.10.2010