SKIP

Národní knihovna

Státní technická knihovna

Ptejte se knihovny
Ptejte se knihovny

Co se děje

Výsledky druhé etapy ankety "Moje kniha"

V anketě "Moje kniha" hlasovalo již více než 61 000 osob (stav k 17.6.2004). Při sběru hlasů v současné době spolupracuje 478 knihoven, které umožňují hlasování elektronicky, nebo formou anketních lístků. Podle informací z těchto knihoven dává většina hlasujících přednost anketním lístkům, ať už proto, že si chce otázku rozmyslet v klidu doma, nebo z jiných důvodů. Hlasy těch, kdo dávají přednost "pevnému" nosiči, ukládají do počítače pracovníci knihoven. Na druhé straně stovky lidí využívají možnosti elektronického hlasování. Do spolupráce se zapojila také knihkupectví a nakladatelství. Jedním z nejvýznamnějších partnerů je například firma Kanzelsberger.

Seznam 100 nejpopulárnějších děl v České republice v současné době vypovídá o tom, že:

 • s výjimkou Bible jde pouze o díla beletristická;
 • hlasy získala díla, z nichž více než dvě třetiny byly zfilmovány nebo adaptovány jako televizní seriál či inscenace. Převážnou většinu z uvedených 100 titulů zná tedy veřejnost i z filmové (televizní) podoby. Otázkou proto je, hlasovalo-li se opravdu o knižní podobě…
 • Téměř polovinu titulů tvoří literatura pro děti a mládež. Lze tedy předpokládat, že mezi účastníky ankety je hodně dětí a mladých lidí. Ale z mnoha sdělení je patrné, že pro tituly dětské literatury hlasují i dospělí. Svou dětskou četbu vnímají totiž velmi často jako něco, co je v životě významně ovlivnilo.
 • Oproti výsledkům první etapy se mezi sto nejoblíbenějších titulů dostalo poněkud méně tzv. "dívčí" četby či četby "pro dívky". Naopak výraznější je podíl společenského a psychologického románu (cca 1/5).
 • Poměrně dobré zastoupení má opět literatura humoristická v nejrůznějších podobách, a to v literatuře pro dospělé i pro děti.
 • Pozici si samozřejmě udržely současné hvězdy: J.K.Rowlingová a její cyklus o Harry Potterovi, Tolkienova fantasy Pán prstenů a Alchymista Paula Coelha. Na druhé straně však se však v seznamu objevují klasické evergreeny, a to jak české, tak světové. Ve výčtu stovky titulů jsou ve výrazné menšině díla vyloženě podprůměrné literární hodnoty.
 • Česká literatura má prvenství v oblibě, a to s vysokým náskokem před dalšími národními literaturami - téměř polovina (43%) titulů je českých. Následují díla přeložená z angličtiny (33%). Po 6% je zastoupena literatura francouzská a německá. Po jednom titulu se objevuje ostatní evropská literatura (ruská, italská, finská, norská, polská, slovenská), dva švédské tituly patří A. Lindgrenové. Z ostatních světových literatur je kormě zmíněného Brazilce Paula Coelha zastoupen kolumbijský a argentinský titul.
 • Pokud porovnáme současné výsledky ankety Moje kniha s obdobnou britskou akcí The Big Read, zjistíme, že téměř čtvrtina titulů se v obou anketách shoduje. Jedná se o klasická díla světové literatury (Hemingway, Eco nebo Saint - Exupéry), případně současné bestsellery typu Harryho Pottera.

Anketa "Moje kniha" se přehoupla do druhé poloviny svého trvání. Výsledky další etapy (50 nejoblíbenějších titulů) budou vyhlášeny počátkem září a nejoblíbenější kniha českých čtenářů v Týdnu knihoven (4. až 10. října 2004). Dosud zveřejněné výsledky je proto nutno chápat pouze jako informaci o současném stavu. Další hlasování může výběr titulů i jejich pořadí zásadně změnit. Proto je žádoucí, aby se do ankety zapojilo co nejvíc dalších čtenářů.

Mimochodem, kdo z vás ještě neodevzdal svůj hlas na www.mojekniha.cz?

Moje kniha na konci první etapy

V 1. etapě ankety Moje kniha bylo hlasujícími vybráno 200 nejoblíbenějších děl. Jejich seznam zveřejňujeme na této stránce.

Lze předpokládat, že většina hlasujících využila primárně nabídky knihoven a hlasovala zde buď elektronicky, nebo formou anketních lístků. Podle informací z 450 zapojených knihoven dává většina hlasujících přednost anketním lístkům, ať už proto, že si chce otázku rozmyslet v klidu doma, nebo z jiných důvodů. Hlasy těch, kdo dávají přednost "pevnému" nosiči, ukládají do počítače pracovníci knihoven. Na druhé straně stovky lidí využívají možnosti elektronického hlasování.

Seznam 200 nejpopulárnějších děl v České republice v současné době vypovídá o tom, že:

 • hlasy získala díla, z nichž více než polovina byla zfilmována nebo adaptována jako televizní seriál či inscenace. Převážnou většinu z uvedených 200 titulů zná tedy veřejnost i z filmové (televizní) podoby. Otázkou proto je, hlasovalo-li se opravdu o knižní podobě...
 • Vede samozřejmě beletrie před tzv. non-fiction (nebeletristickou) literaturou. Většina z dosud hlasujících čtenářů tedy svou přízeň věnuje beletrii, především románům a novelám. Poezie se mezi dvěma stovkami nejoblíbenějších knih téměř nevyskytuje.
 • Mezi hlasujícími bylo nepochybně velké procento dětí (jistě i vliv dobré práce knihoven s dětskými čtenáři) nebo těch, kteří mají vztah k literatuře pro děti či které četba pro děti v životě významně ovlivnila: literatura pro děti tvoří zhruba ? z celkového počtu 200 titulů. Přestože dnes už není striktně povinná literatura na řadě škol, "stálic" povinné literatury najdeme v seznamu asi dvacítku. Je otázka, zdali povinná literatura v těchto případech nebyla tou jedinou, kterou respondent kdy přečetl :)
 • Významné místo zaujímá v seznamu tzv. "dívčí" četba či četba "pro dívky", z níž značná část je (jak víme z praxe knihoven) i četbou dospělých žen. Tvoří zhruba desetinu z 200 titulů. Přičteme-li i tzv. literaturu "pro ženy", téměř pětina hlasů je určena dílům z této oblasti. Český fenomén jménem Lenka Lanczová (mimochodem profesí knihovnice) je nejčastěji se objevujícím jménem celého seznamu. Výsledek koreluje i se skutečností, že ženy v knihovnách jsou častějšími čtenářkami než muži.
 • Žádnou další skupinu titulů nelze považovat za významně převládající. Oblíbený zůstává historický román v různých podobách, objevují se válečné romány a novely, sci-fi, několik hororů, dobrodružné příběhy. V seznamu se zatím objevuje poměrně málo titulů fantasy literatury. Otázkou ovšem je, zda se milovníci žánru již do hlasování pustili :)
 • Poměrně četné zastoupení má literatura humoristická v nejrůznějších podobách, a to v literatuře pro dospělé i pro děti.
 • Samozřejmě nechybí současné hvězdy světové literatury: Rowlingová a její cyklus o Harry Potterovi, Tolkienova fantasy Pán prstenů a několik děl Paula Coelha včetně posledního v Čechách vydaného titulu. Na druhé straně však se však v seznamu objevují klasické evergreeny, a to jak české, tak světové. Najdeme zde (bohužel) díla podprůměrné literární hodnoty, ale i mimořádné literární skvosty. Potěšitelná je poměrně vysoká kvalita titulů dětské literatury (Čapek, Čtvrtek, Lindgrenová, Hofman), i když ani tady se nevyhneme titulům spíše slabým.
 • Česká literatura má prvenství v oblibě, a to s vysokým náskokem před dalšími národními literaturami - téměř polovina titulů je českých. Druhou skupinou, která je preferována jak v evropském, tak ve světovém měřítku, jsou díla přeložená z angličtiny. Téměř tři čtvrtiny všech titulů se vejdou do těchto dvou jazykových proveniencí. Z Evropy vykazují přibližně stejný počet titulů literatura francouzská a německá (v obou případech jen o něco více než 10), většinou jde však pouze o klasiku, event. o literaturu pro děti. Z dalších literatur se sporadicky objevuje ruská a zcela výjimečně ostatní evropská: italská, švédská (knihy pro děti- Astrid Lindgrenové), švýcarská (rovněž "dětská trvalka" Heidi J. Spyriové), ojediněle titul norský, polský, finský. A také pouze jediný titul slovenské literatury. Z ostatních světových literatur - s výjimkou zmíněného Brazilce Paula Coelha - je zastoupen kolumbijský a argentinský titul a své místo si vybojoval i nesmrtelný mnich Vátsjájana s indickou Kámasútrou. A to je vše.

Zatím.

Anketa Moje kniha má totiž za sebou pouze měsíc života. Odložila plenky a může růst a sílit. Takže všechno se může úplně změnit. Bude záležet na:

 • aktivitě knihoven
 • spolupráci médií
 • na zájmu každého obyvatele České republiky

Koneckonců i my v Mojí knize hledáme "superstar" - možná většího významu a delšího života :)

Mimochodem, kdo z vás ještě neodevzdal svůj hlas na www.mojekniha.cz ?

Tři týdny ankety MOJE KNIHA
- hledáme nejoblíbenější knihu obyvatel ČR

K datu 23. března dosáhl počet hlasování pro neoblíbenější knihu obyvatel ČR více než 23 000 hlasů. Největší počet hlasů (1843) byl odevzdán ve středu 17.3., zatímco v neděli 7.3. hlasovalo pouze 65 čtenářů. Webová stránka ankety www.mojekniha.cz je navštěvována po celý den, ale nejvíce hlasů je odevzdáváno každá den mezi 8.00 a 9.00 a absolutně největší zájem o vyplnění ankety je kolem 14.00. I ti nejvěrnější čtenáři spí mezi třetí až pátou hodinou ranní, kdy je na anketě úplný klid.

Webová stránka neslouží pouze pro hlasování, ale je i zajímavým rozcestníkem pro hledání jakékoliv vydané knihy. Návštěvník zde najde odkazy na souborné katalogy knihoven a další informační databáze o knihách a časopisech obsažené v knihovnách na území ČR i v zahraničí. S anketou začínají postupně spolupracovat i internetová knihkupectví, a tak je zde možno objevit i velmi snadnou cestu pro nákup knih.

Na akci zatím spolupracuje 399 knihoven, kde může každý odevzdat hlas pomocí veřejné internetové stanice nebo pomocí anketního lístku. Nejvíce se jedná o veřejné knihovny, ale s anketou spolupracuje i 12 krajských knihoven, 10 odborných knihoven včetně Národní knihovny ČR, Státní technické knihovny, Národní lékařské knihovny a také 10 vysokoškolských knihoven.

První výsledky - 200 abecední seznam nejoblíbenějších knih - budou vyhlášeny 7. dubna.

MOJE KNIHA v číslech

Milovníci četby začínají vyplňovat anketu každý den ráno mezi pátou a šestou hodinou a frekvence odevzdaných hlasů potom rychle stoupá ke svému prvnímu vrcholu v 9.00 hod. (271 hlasů). Potom dochází k postupnému poklesu až ke 12.00 (128 hlasů) - čtenáři nejspíše obědvají.

Potom začíná frekvence odevzdávaných hlasů strmě stoupat a dosahuje vrcholu v půl druhé (423 hlasů) odpoledne. Potom opět dochází k postupnému poklesu, ale v 15.00 opět stoupne počet odevzdaných hlasů na 331. V šest hodin vyplnilo anketu 125 čtenářů a v osm hodin večer bylo odevzdáno ještě 103 hlasů. Po půl dvanácté v noci provoz na anketě utichá, ale přesto ještě v půl druhé a v půl třetí v noci se občas objeví hlas vášnivého čtenáře.

Počet odevzdaných hlasů v prvních čtyřech dnech:

 • Pondělí 1.3. - 1186 hlasů
 • Úterý 2.3. - 1337 hlasů
 • Středa 3.3. - 939 hlasů - zde se možná projevil zavírací den v řadě knihoven.
 • Čtvrtek 4.3. (do 16.15 hod.) - 1133 hlasů

Napsali o svých oblíbených knihách

1984
George
Orwell

Těžko se vybírá jen jedna kniha, protože v různém období člověka ovlivní různé knihy. Mám ráda pohádky, muminky, děti z Bullerbynu, ale z pohledu několika posledních měsíců vidím jako zásadní knihu 1984.

Když v ráji pršelo
Jan
Otčenášek

Mám více oblíbených knih,ale tato mne vždy naplňovala optimismem a pomáhala jako lék ve chvílích,kdy mi nebylo do zpěvu. Mám ji s sebou i teď na Floridě,kde žiju již čtvrtý rok. Jarka Svetová

451° Fahrenheita
Ray
Bradbury

Málokdy čtu knihu vícekrát než, ale tuhle jsem prostě musela. Je tak děsivá a tak pravdivá. A myslím si, že mě v životě dost ovlivnila. Díky této knize si více vážím toho, co mám a co vidím a dělám. Katka Fialová

Advokát chudých
John
Grisham

Změnila můj pohled na problematiku bezdomovců.

Alchymista
Paolo
Coelho

Tato kniha změnila můj pohled na život a postoj k němu. Díky ní jsem taková, jaká jsem! Objevila jsem v ní tajemství vesmíru a to už mi nikdy nikdo nevezme!

Babička
Božena
Němcová

Vždy, když je mi velmi těžko, začtu se a chtěla bych mít poblíž laskavost a přátelství mezi lidmi, kterou nacházím v této knize. Už ji vlastně ani nečtu, jen žiju představou, že jsme v té době na tom onom místě a se všemi tak milými lidmi. Uvolňuji si tak svůj stres z této zlé a uspěchané doby.

Báječná léta pod psa
Michal
Viewegh

Tato kniha je prostě úžasná. Někteří lidé si myslí, že je to jen hloupý kýč. Já jsem ale dělala poměrně hluboký literární rozbor a sháněla jsem k ní veškeré recenze a kritiky. Myslím si, že kritikovi se člověk zavděčí jen slátaninou. Každý má prostě jiný názor. Já si myslím, že autorovi se povedla ze všech knih nejvíce a ty ostatní, že jsou už jen málo povedené napodobeniny. Nejúžasnější je ten ironický humor. Je to prostě moje nejoblíbenější kniha, která mi vždycky zlepší náladu.


Bible
Bůh
Ráda čtu, a mám mnoho oblíbených knih, protože mě pobavily, poučily, rozšířily obzor, uklidnily, zahnaly nudu...,ale kdybych si mohla vybrat jedinou knihu ze všech, je to Bible, protože je životadárná a přibližuje nám nejúžasnější osobu ve vesmíru - Stvořitele a poskytuje naději, která není lichá. Anketu považuji za dobrý nápad, doufám, že se dokáže, že v dnešní technické době televize, videa, DVD atd. se lidé ke starým (i novým) dobrým knihám vracejí. A to je dobře. Ivana Jirásková

Bible
Člověk stárne a jeho potřeby a představy také. Proto je těžké uvést jen jednu knihu. V dětství byla má nejoblíbenější kniha Vinnetou (K.May), v mládí Máj od K.H.Máchy. V současném věku Bible ("Starý i Nový Zákon"). Všechny tři knihy v daném období odpovídaly na mé potřeby a hledání (např. hledání smyslu života apod.) a ovlivňovaly mě v životě, rozšiřovaly můj obzor.

Bílý den
Jack
London

Kniha, kterou jsem četl jedním dechem jako mladík a ke které se rád vracím i ve svých 58 letech, protože to je lidský příběh vnímatelný napříč generacemi.

Děti z Bullerbynu
Astrid
Lindgren

Tato kniha mne provázela po celé dětství a i v dospělosti se k ní ráda vracím a jednou ji budu číst svým dětem.

Egypťan Sinuhet
Mika
Waltari

Tuto knihu jsem četla dvakrát a pokaždé mi přinesla v různé životní etapě jiný čtenářský zážitek a pomohla mi pochopit něco o životě. Asi se k ní budu ještě během života vracet,tak ji uvádím.Jsem ročník 1952 a poprvé jsem ji četla v osmnácti a pak asi kolem třiceti a pokaždé to byl jiný zážitek Tak uvidím, jak ji budu vnímat v tomto věku.Dobré knihy se vyznačují tím, že se nám s postupujícími léty líbí stále více a stále v nich nacházíme něco nového.Pracuji léta v knihovně, takže mi rukama prošlo mnoho knih, ale těch které opravdu stojí za to číst,není mnoho.Přeji mnoho zdaru vaší anketě.

Harry Potter
J.K.
Rowlingová

Já touto knihou přímo žiju. Je hodně napínavá, a když čtu Harryho Pottera až do noci tak si připadám jako v Bradavicích u Harryho Pottera. Já už jsem všechny díly přečet. Harry Potter a Fénixův řád začnu číst 6. března. Děkuju všem kdo hlasoval pro Harryho Pottra.

Harry Potter a Fénixův řád
J.K
Rowling

Jméno Harry Potter se ve vaší anketě jistě bude opakovat častěji, vždyť je to také hit! Ale já k ní mám zvláštní vztah... Před pár hodinami mi umřela babička a ve mě je prázdno. Je mi smutno a tak jsem sáhla po knize. Nejdříve jsem kápla na dva dívčí románky - nedokázala jsem se na ně soustředit. Na horor, který mám na své poličce jsem raději ani nepomyslela. A knížku "ze života" o šikaně?! To už raději ne! Sáhla jsem tedy po Harry Potterovi. Pohladil mě po mé dušičce a já u něj seděla 2 hodiny a čas jen tak plynul kolem mě...

Harry Potter a Fénixův řád
Joanne K
Rowlingová

SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
Super SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuperSuper
SuperSuper

Hluché fialky
Vera
Kistler

Knihu Hluché fialky jsem si oblíbila proto, že jsem měla možnost seznámit se se spisovatelkou V. Kistlerovou, které je teď asi 75 roků, a od svých 18 roků žije v USA v Jižní Karolíně. Tam se odjela provdat coby "válečná nevěsta" za Thomase Kistlera, kterého tady poznala při osvobození Plzně a který ji po válce pozval, aby za ním přijela a provdala se za něho. Neuměla ani slovo anglicky, ale v krátké době to zvládla, a dodnes umí perfektně česky. Kniha je vlastně jejím životopisem, mimo ni napsala ještě dvě knihy v češtině, ale v USA nikdy nevyšly. Uměla hrát na klavír, a tak si ve svých 50 letech udělala doktorát na Kolumbijské univerzitě z muzikologie. Mimo to je výtvarně nadaná, vytváří obrazy i koláže. Asi před 20 lety ji postihla Parkinsonova nemoc, a přesto stále skládala hudbu, měla i koncerty. Před 5 lety jsem u ní strávila 2 měsíce, ale to už byla ve velmi špatném zdravotním stavu. Je to velmi statečná a inteligentní žena, a proto ji obdivuji. Jiřina Chytilová~

Hoši od Bobří řeky
Jaroslav
Foglar

Tak tahle knížka mě ovlivnila už jako malou holku, v druhé třídě. Hltala jsem ji tajně pod peřinou s baterkou a když mě maminka odhalila, vždycky jsem se k smrti vyděsila. Bylo to tak napínavé čtení, že jsem byla v úplně jiném světě. Díky ní jsem taky vstoupila do oddílu a prožila si tam krásné dva roky. Dodneška z Foglarovek čerpám nejen pro sebe, ale také pro tábory, kam jezdím. Děti se nezměnily - stále je láká tajemství, dobrodružství a vše, o čem Foglarovky pojednávají. Jen ti dospělí už jim to neumí zprostředkovat, aby po této knize děti sáhly samy a s chutí. V podstatě bych ji zařadila do všech vymezených kategorií. A můžu dodat jen jedno - Jestřábe, díky!

Kája Mařík
František
Háj

Je to kouzelný,nezkažený starý svět, do kterého se ponoříte a nevíte o tom našem reálním světě na několik hodin. Jistě,je tam i plno zla,ale je tam i dobro a tak to prostě chodí,každopádně kniha je pohlazení po duši i dospělých lidí a hodně z nás by si z té knihy mělo hodně vzít.

Lovci mamutů
Eduard
Štorch

Stále vzpomínám na chvíle, kdy nám otec z této knížky předčítal před spaním

Malý princ
Antoine
de Saint-Exupery

Četla jsem spoustu knih, ale tato malá, útlá knížečka je všechny předčila. Škoda jen, že byla v povinné četbě na ZŠ už na prvním stupni. Předpokládám, že to byl úmyslný tah režimu, aby děti tuto knihu nepochopily a nenašly v ní "studnu na poušti", kterou zde autor ukryl. Přeji ať anketa předčí všechna Vaše očekávání. PF

Most do země lásky
Lenka
Lanczová

Zhltla sem ji v tahu za 6 hodin a střídavě jsem se smála a plakala nad osudem chudinky Deny. Moc skvělá knížka a poučila mě o nebezpečnosti stopování. Díky za ni.

Saturnin
Zdeněk
Jirotka

Manželka si ho čte znova a znova při každé příležitosti - třeba i v koupelně (tam vůbec nejraději). Lepší relaxaci si neumí představit.

Tracyho tygr
William
Saroyan

Můj tygr se teď někde toulá a možná i umírá. Snad ho najdu rychlej, než ho někde v koutě objeví smrt.Držte mi všichni palce :o/

Vejce a já
Betty
McDonald

Kniha mi pomáhá vždy, když mám osobní krizi, když mám pocit, že práce se na mě valí ze všech stran, že nic nemohu stihnout... A tak si vezmu tuto knihu a všechny starosti jsou pryč a je mi zase dobře.


PARTNEŘI

BMI

Ikaros

Vltava.cz

Kanzelsberger

Kosmas.cz

Knihservis

iliteratura

Český rozhlas

www.navysokou.cz

Podzimní knižní trh

Česká literatura na internetu

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo)
podléhá licenci

Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported

14.10.2010