SKIP

Národní knihovna

Státní technická knihovna

Ptejte se knihovny
Ptejte se knihovny

ČTENÍ O ČTENÍ

Ankety o nejoblíbenější knihu v zahraničí

O literatuře a čtení


Subjekty propagující četbu

Literární ceny a soutěže
 • Státní cena za literaturu a Státní cena za překladatelské dílo 2003 - vyhlašuje MKČR. Uděluje se za významné původní literární dílo v češtině, případně jako ohodnocení dosavadní literární tvorby.
 • Nejkrásnější české knihy roku 2003 - vyhlašuje MKČR a Památník národního písemnictví. Hodnotí se grafické, ilustrační a polygrafické zpracování knih.
 • Magnesia Litera - výroční knižní ceny, vyhlašuje sdružení Litera. Hlavním smyslem projektu je propagace kvalitních nově vyšlých knih českých i překladových.
 • Nadace Českého literárního fondu - výroční ceny za mimořádná díla umělecké, vědecké a novinářské tvorby
 • Cena Karla Čapka pro rok 2004 - vyhlašuje české centrum PEN klubu. Uděluje se každý sudý rok za prosazování demokratických a humanistických hodnot v literární tvorbě.
 • Cena Josefa Jungmanna - vyhlašuje Obec překladatelů. Udílí se za nejlepší překladové dílo publikované v prvním vydání v českém jazyce.
 • Překladatelská soutěž Jiřího Levého - vyhlašuje Obec překladatelů. Jejím smyslem je podpora mladých překladatelů (věkový limit 35 let).
 • Anticena Skřipec - vyhlašuje Obec překladatelů. Udílí se každoročně překladovému dílu, které výrazně porušilo požadavky kladené na překlad z cizího jazyka do češtiny.
 • Cena F. X. Šaldy - vyhlašuje Nadační fond Společnosti F. X. Šaldy za vynikající výsledky v oblasti umělecké kritiky a publicistiky.
 • Ceny Alfréda Radoka - uděluje Nadační fond cen Alfréda Radoka ve spolupráci MKČR a MKSR v oboru dramatické a inscenační tvorby
 • Cena Františka Langera - cílem této anonymní literární soutěže je podporovat uměleckou, publicistickou a odbornou tvorbu tématicky spjatou s Prahou. Vyhlašuje Nadace Františka Langera.
 • Drážďanská cena lyriky - vypisuje primátor zemského hlavního města Drážďan, byla založena na podporu současné básnické tvorby.
 • Zlatá pečeť - cena za nejlepší a nejprodávanější knihu z oblasti urbanismu, architektury a stavitelství. Vypisuje nakladatelství ARCH.
 • Cena Miroslava Ivanova v oblasti literatury faktu. Vyhlašují Klub autorů literatury faktu a rodina Miroslava Ivanova.
 • Literární soutěže a ceny - Neraweb.cz - nezávislý kulturně-společenský portál
Mezinárodní aktivity na podporu četby

PARTNEŘI

BMI

Ikaros

Vltava.cz

Kanzelsberger

Kosmas.cz

Knihservis

iliteratura

Český rozhlas

www.navysokou.cz

Podzimní knižní trh

Česká literatura na internetu

Licence Creative Commons
Uvedená práce (dílo)
podléhá licenci

Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Unported

14.10.2010